Eye of Horus

BETTER CALL SAUL!!

adolf hitler’i asmaya götürürler -“son isteğin ne?” diye sorarlar. hitler cevap verir: - “yahudi olmak istiyorum.” herkes şaşırır, hayatını yahudileri katliamla geçen biri niye bunu söyler derler ve sorarlar: - “sen yahudileri katlettin hep, şimdi neden yahudi olmak istiyorsun?” derler. hitler cevap verir: -“bir yahudi daha ölür.”

sogukralice:

bosayasayangenc:

adamdaki nefrete bak amk fgkghfgfklhgfklg

oha wfsdvjhegsbc :D

(Source: furkancool, via minikkoalaa)

Ödevi hatırlatan o kişi

(Source: illucuyuz, via minikkoalaa)

ThemesLtd.com has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter